Kennslu- og þjálfunaraðferðir

Í námsverinu er stuðst við mismunandi kennslu- og þjálfunaraðferðir. Í einstaklingsnámskrá má sjá leiðir að markmiðum þar sem fram kemur hvaða aðferðir eru notaðar. Sem dæmi um kennslu- og þjálfunaraðferðir má nefna TEACCH, atferlismeðferð, hlutbundin gögn, kennslubækur, tölvur og tölvuforrit, umbunarkerfi, stýrispjöld og sjónrænt skipulag. 

Ýmist er um að ræða einstaklingsvinnu eða vinnu inni í bekk. Mikið er lagt upp úr að nemendur námsvers fylgi jafnöldrum sínum í skólastarfinu. Þar fylgja þeir ýmist námskrá bekkjarins eða sérútfærðu námsefni í þeim fögum sem þeir sækja.