Fjölmenning

multiculture
multiculture2
multikultural

 

Í Árskóla eru nemendur með fjölbreyttan bakgrunn og tengingar sem teygja sig til fjögurra heimsálfa og vel á þriðja tug þjóðlanda. Þessi fjölbreytni endurspeglast í skólastarfinu og má m.a. sjá þjóðfána ýmissa landa í bæði almennum rýmum og í skólastofum nemenda. Unnið er að því að koma upp bókakosti á nokkrum tungumálum í bókasafni Árskóla auk þess sem samstarf við Bókasafn Móðurmáls verður stóraukið. 

fjolmenning

Við Árskóla er starfandi kennari sem hefur umsjón með kennslu nemenda sem hafa íslensku sem annað tungumál. Hann starfar í samvinnu við umsjónarkennara og deildarstjóra stoðþjónustu. Í skólanum hefur verið sett á fót fjölmenningarteymi sem hefur að leiðarljósi að efla fjölmenningarlegt samfélag Árskóla. 

Í Lestrarstefnu Skagafjarðar er sérstaklega fjallað um mikilvægi tvítyngi og fjöltyngi. Þar eru eftirfarandi markmið höfð að leiðarljósi:

  • Að styðja við færni nemenda í móðurmálum þeirra 

  • Að nemendur öðlist færni í íslensku 

  • Að forráðamönnum tvítyngdra og fjöltyngdra nemenda sé gert kleift að taka virkan þátt og fylgjast með kennslu og námi barna sinna 

  • Að virðing sé borin fyrir móðurmáli nemenda á sýnilegan hátt í skólanum

Kennari nemenda með íslensku sem annað tungumál er Inga Lára Sigurðardóttir ingalara@arskoli.is