Foreldrafélag

Við skólann er starfandi foreldrafélag sem er skipað fulltrúum foreldra/forsjáraðila og
einum fulltrúa starfsmanna. Foreldrafélagið starfar samkvæmt eigin lögum sem finna má á vef skólans. Félagið hefur m.a. skipulagt fyrirlestra um skóla- og uppeldismál ásamt ýmsum viðburðum í samstarfi við skólann og starfsfólk hans.

Markmið foreldrafélagsins eru að: 

  • vera samstarfsvettvangur foreldra/forsjáraðila nemenda í skólanum.

  • styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og    menntunarskilyrði.

  • koma á framfæri sjónarmiðum foreldra/forsjáraðila varðandi skóla og  uppeldismál.

  • standa vörð um réttindi barna til mennta og aukins þroska.

  • efla tengsl heimila og skóla.