Multikultural

fjolmenning multiculture2 multiculture


Sa Árskóli, ang mga mag-aaral ay may magkakaibang pinagmulan at koneksyon na umaabot sa apat na kontinente at higit sa dalawampung bansa.  Ang pagkakaiba-iba na ito ay makikita sa gawain sa paaralan, bukod sa iba pang mga bagay, ay makikita sa mga pambansang watawat ng iba't ibang bansa sa mga karaniwang silid at sa mga silid-aralan ng mga mag-aaral.  Ginawa ng paraan upang makapagtatag ng mga piling mga aklat sa ilang mga wika sa silid-aklatan ng Árskóli, bukod pa sa kung saan ang pakikipagtulungan sa Mother Language Library ay lubos na madaragdagan.

multikultural

 Sa Árskóli, may isang gumagabay na guro na nangangasiwa sa pagtuturo ng mga mag-aaral na ang pangalawa/pangatlong wika ay Icelandic. Siya ay nakikipagugnayan sa mga guro ng bawat klase at ng pinuno ng kawani ng serbisyong pang suporta. Isang pangkat ng multikultural ay naitatag sa paaralan na ang paunahing layunin ay patatagin ang multikultural na komunidad ng Árskóli.

 Partikular na tinatalakay ng Patakaran sa Pagbasa ng Skagafjörður ang kahalagahan ng bilingguwalismo at multilingguwalismo.  Mayroong mga sumusunod na layunin bilang gabay:

  •  Upang suportahan ang mga kasanayan ng mga mag-aaral sa kanilang mga katutubong wika

  •  Na ang mga mag-aaral ay makakuha ng mga kasanayan sa Icelandic

  •  Na ang mga tagapag-alaga ng bilingual at multilingguwal na mga mag-aaral ay nagbibigay-daan sa aktibong lumahok at subaybayan ang pagtuturo at pag-aaral ng kanilang mga anak

  •  Ang paggalang na iyon ay ipinapakita sa sariling wika ng mga mag-aaral sa isang nakikitang paraan sa paaralan

 Ang guro ng mga mag-aaral na may Icelandic bilang pangalawang wika ay si Inga Lára Sigurðardóttir ingalara@arskoli.is