Símenntunaráætlun

Símenntunaráætlun Árskóla 2023-2024

Hverjum skóla er skylt að gera símenntunaráætlun (12. gr. grunnskólalaga frá 2008). Áætlunin skal vera í sem bestu samræmi við áherslur skólans, sveitarfélagsins og aðalnámskrár. Kennarar, skólastjórnendur og almennir starfsmenn grunnskóla eiga kost á reglulegri símenntun í þeim tilgangi að efla sig í starfi. Til símenntunar starfsmanna telst öll formleg fræðsla eins og nám, námskeið, fræðsluerindi og fræðslufundir. Einnig óformleg fræðsla eins og vettvangsferðir, handleiðsla, kynningar á kennarafundum og heimsóknir í kennslustundir hjá samkennurum. Val á námskeiðum og fræðslufundum byggist á áherslum og stefnu skólans og Menntastefnu Skagafjarðar. 

Skólinn styður jafnframt við starfsmenn sem fara í nám til aukinna starfsréttinda með því að gera þeim kleift að stunda nám á starfstíma skóla. Starfsmenn skóla geta einnig óskað eftir að fara á námskeið sem þeir telja að nýtist sér í starfi. 

Símenntunaráætlun skólans er í sífelldri endurskoðun og getur breyst eftir aðstæðum hverju sinni. Starfsmenn eru hvattir til þátttöku í fræðslu og námskeiðum sem boðið er upp á jafnt og þétt yfir skólaárið. Samkvæmt símenntunaráætlun skóla ber starfsmönnum að sækja þau námskeið sem þeim er ætlað að fara á. Endanleg ákvörðun símenntunar er í höndum skólastjóra. 

 

Hópur

Námskeið

Tími

Umsjón

Allir starfsmenn

Fræðsludagur

15. ágúst 2023

Fræðslusvið Skagafjarðar

Kennarar

Haustþing KSNV og SNV

  1. sept.  2023

KSNV og SNV

4 starfsmenn

Kynnisferð til Finnlands í twengslum við verkefnið „See The Good“

27. - 29. sept. 2023

Starfsmenn skólans

Skólastjórnendur 

Námstefna SÍ 

6. - 7. október 2023 

Skólastjórafélag Íslands

Allir starfsmenn

Fyrirlestur um netöryggismál og persónuvernd

19. nóvember 2023

Netumferðarskólinn og Persónuvernd

Starfsfólk í stoðþjónustu Árskóla og skólaþjónustu Skagafjarðar

Tengslavandi hjá börnum og ungmennum á aldrinum 9-16 ára

30. nóvember 2023

Skólaþjónusta Skagafjarðar/Jóhanna Jóhannesdóttir félagsráðgjafi MA

Byrjendalæsi - 2 kennarar

Byrjendalæsi

2 námskeiðsdagar að hausti. 

5 rafrænar vinnusmiðjur á skólaárinu.

8. - 9. ágúst 2023


20. sept., 21. nóv, 15. jan, 12. mars, 7. maí

Skólaþróunarsvið Háskólans á AkureyriAllir starfsmenn

„See The Good“

11. janúar 2024

Teymi um verkefnið

3 kennarar

Bett ráðstefna í London

24. - 26. janúar 2024

Skólastjórnendur

Allir starfsmenn

Fræðsla um heimilisofbeldi

27. febrúar

Lögreglan á Norðurlandi vestra/ Ásdís Ýr Arnardóttir sérfræðingur

Nokkrir kennarar/starfsmenn

Hegðun og líðan barna - fræði í framkvæmd.

12. apríl 2024

ART teymi Suðurlands

Nokkrir kennarar/starfsmenn

Hvað er góður skóli ? Gæðastarf í leik- og grunnskólum.

12. apríl 2024

 

Allir starfsmenn

Skólaheimsókn til Portúgal

4.- 5. júní 2024

Carlos Martin og starfsmenn Árskóla