Skólanámsskrá

Skólanámskrá Árskóla er unnin af starfsfólki skólans. Hún byggir á Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og lögum um grunnskóla frá 2008, auk skólastefnu Skagafjarðar og annarrar stefnumörkunar frá sveitarfélaginu. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er skólanámskrá nánari útfærsla á ákvæðum Aðalnámskrár og í henni gefst kostur á að laga opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum aðstæðum og gera grein fyrir hvernig þær aðstæður eru nýttar til að efla nám og kennslu. Í skólanámskrá er gerð grein fyrir þeim gildum sem starf skólans byggist á og þar eru útfærð þau almennu viðmið sem sett eru í aðalnámskrá. Umsagnaraðilar um skólanámskrána eru skólaráð og fræðslunefnd. Hún er endurskoðuð eftir þörfum.