Yngsta stig

Lykilhæfni - yngsta stig

Tjáning og miðlun

 

Skapandi og gagnrýnin hugsun

 

Sjálfstæði og samvinna

'

Nýting miðla og upplýsinga

 

Ábyrgð og mat á eigin námi

 

 

Grunnþættir menntunar - miðstig

Læsi

 

Sjálfbærni

 

Lýðræði og mannréttindi

 

Jafnrétti

 

Heilbrigði og velferð

 

Sköpun