Wielokulturowość

multiculture
multiculture2
multikultural
fjolmenning

 

W Árskóli studenci mają różne pochodzenie i powiązania, które rozciągają się na cztery kontynenty i ponad trzydzieści krajów. Ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w pracy szkoły i m.in. widoczne są flagi narodowe różnych krajów zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w klasach uczniów. Trwają prace nad wyborem książek w kilku językach w bibliotece Árskóli, a współpraca z Biblioteką Języka Ojczystego zostanie znacznie zwiększona.

W Árskóli pracuje nauczyciel, który nadzoruje nauczanie uczniów, których islandzki jest drugim językiem. Współpracuje on z nauczycielami opiekującymi się klasami i kierownikiem działu usług pomocniczych. W szkole powołano wielokulturowy zespół, którego naczelną zasadą jest wzmacnianie wielokulturowego społeczeństwa Árskóli.

Polityka czytelnicza Skagafjörður szczegółowo omawia znaczenie dwu; oraz wielojęzyczności. Polityka ta ma następujące cele:

  • Aby wspierać umiejętności uczniów w ich języku ojczystym

  • Aby uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się językiem islandzkim

  • Aby opiekunowie dwu; oraz wielojęzycznych uczniów mogli aktywnie uczestniczyć i monitorować nauczanie i postępy ich dzieci

  • Aby okazywany był szacunek językowi ojczystemu uczniów w widoczny sposób w szkole

 

Nauczycielem uczniów z islandzkim jako drugim językiem jest Inga Lára Sigurðardóttir ingalara@arskoli.is