Starfsmannastefna

Í Árskóla er unnið samkvæmt starfsmannastefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar.

Í samræmi við hana leggur skólinn sig fram um að:

 • hafa ávallt vel menntaða starfsmenn

 • starfsmönnum sé gefinn kostur á endurmenntun við hæfi

 • stöðugleiki sé í starfsmannahaldi

 • starfsmenn taki þátt í stefnumörkun skólans

 • í skólanum ríki góður starfsandi

 • starfsmenn séu meðvitaðir um að öll störf eru mikilvæg og allir vinni saman sem ein heild

 • starfsmenn séu meðvitaðir um hlutverk sitt og ábyrgð

 • starfsmenn kynnist störfum hver annars

 • starfsmenn hafi sýn skólans, gildi og markmið stöðugt í huga við athafnir og viðburði í skólanum

 • stuðla að vellíðan starfsmanna á vinnustað 

 • stuðla að sem mestri og víðtækastri starfsánægju meðal starfsfólks

 • leggja mikinn metnað í starfsgæði og starfsþróun

 • vanda móttöku nýrra starfsmanna 

 • bjóða upp á sveigjanleika í starfi 

 • glæða félagsleg tengsl til að  auka samheldni starfsmanna

 • starfsumhverfi sé heilsusamlegt og vinnan sé skipulögð þannig að hún rúmist innan eðlilegs vinnutíma

 • starfsmannasamtöl verði árlega/ tvisvar á ári eftir atvikum

 • sjálfstæði og frumkvæði starfsmanna fái notið sín eins og kostur er