Jafnrétti

Öll viðfangsefni skólastarfs eiga að grundvallast á jafnræði og jafnrétti. Efla þarf skilning nemenda á stöðu kynjanna í nútíma þjóðfélagi og búa kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, hvort heldur sem er í einkalífi, fjölskyldulífi eða atvinnulífi. Jafnréttismenntun vísar til inntaks kennslu, kennsluhátta og námsumhverfis og áhersla skal lögð á umburðarlyndi og víðsýni gagnvart ólíkri menningu, þjóðerni, trúarbrögðum, lífsskoðunum, kynhneigð og fötlun.

Í öllu skólastarfi Árskóla er markvisst unnið með jafnrétti og þess gætt að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms og þroska og þátttöku í félagslífi sbr. jafnréttisáætlun skólans. Áhersla er lögð á að kynna nemendum málefni hinna ýmsu þjóðfélagshópa og hvatt er til jákvæðni og umburðarlyndis gagnvart fjölbreytileika mannlífsins.