Hlutverk náms- og starfsráðgjafa

Í Aðalnámsskrá grunnskóla frá 2011 kemur fram um náms- og starfsráðgjöf:

Náms- og starfsráðgjöf er lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. Náms- og starfsráðgjöf í grunnskóla felst í því að vinna með nemendum, foreldrum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans að ýmiss konar velferðarstarfi er snýr að námi, líðan og framtíðaráformum nemenda. Náms- og starfsráðgjöf felst í því að liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum farveg. Mikilvægt er að nemendur fái aðstoð við að leita lausna ef vandi steðjar að í námi þeirra eða starfi í skólanum. Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr upplýsingum um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf.

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:

  • Veita ráðgjöf varðandi nám, námstækni og námsvenjur.
  • Veita ráðgjöf varðandi náms- og starfsval.
  • Veita persónulega ráðgjöf og stuðning.
  • Veita leiðsögn og ráðgjöf um streitu- og kvíðastjórnun.
  • Veita leiðsögn og ráðgjöf um reiðistjórnun.
  • Bjóða uppá áhugasviðskannanir í 10. bekk.
  • Veita nemendum og foreldrum þeirra upplýsingar um framhaldsnám.
  • Vinna að eineltismálum í samvinnu við umsjónarkennara og annað starfslið skólans.
  • Standa vörð um velferð nemenda og er trúnaðarmaður og málsvari þeirra.

Námsráðgjafi situr í nemendaverndarráði skólans og vinnur í nánu samstarfi við umsjónarkennara og aðra starfsmenn skólans auk skólasálfræðings og fleiri sérfræðinga er koma að málefnum nemenda.

Ráðgjöf fyrir alla nemendur

Lögð er áhersla á að ráðgjöfin stendur öllum nemendum Árskóla til boða. Nemandinn sjálfur eða foreldrar hans geta óskað eftir viðtali hjá náms- og starfsráðgjafa en auk þess geta umsjónarkennarar, deildarstjóri, skólastjórnendur og nemendaverndarráð vísað nemendum.

Trúnaður

Nám- og starfsráðgjafi er bundinn þagnarskyldu varðandi allar upplýsingar sem hann fær varðandi mál einstakra nemenda eða nemendahópa. Náms- og starfsráðgjafi hefur jafnramt tilkynningaskyldu skv. Barnaverndarlögum.